Prvomajski Proglas Saveza sindikata Republike Srpske

Prvomajski Proglas Saveza sindikata Republike Srpske
Prvomajski Proglas Saveza sindikata Republike Srpske

PRVI MAJ – Međunarodni praznik rada, tačno 134 godine je simbol borbe radnika za ostvarivanje radničkih i sindikalnih prava, za rad i život dostojan čovjeka, za slobodu i mir. Dok smo prethodnih godina, „najveći“ radnički praznik obilježavali manifestacionim okupljanjima i protestnim šetnjama, ove godine, po prvi put ga obilježavamo u vanrednom stanju izazvanim virusom COVID 19, gdje  veliki broj radnika zatvoren u svojim kućama, razmišlja šta ih čeka sutra, da li će uspjeti sačuvati svoja radna mjesta, da li će im biti isplaćena plata, hoće li moći platiti režije i kredite, odnosno hoće li uspjeti obezbijediti egzistenciju za sebe i svoju porodicu.

Iza nas je izuzetno težak period. Već dva mjeseca, naši heroji, radnici zaposleni u zdravstvenim ustanovama, proizvodnji, poštama, prosvjeti, policiji, komunalnim djelatnostima, inspektoratu, vatrogasnoj službi, trgovini, medijima i svi drugim djelatnostima, pod otežanim uslovima rada, pokazuju posebnu odgovornost prema institucijama i preduzećima u kojima rade na prvim linijama odbrane, ne štedeći sebe i svoje zdravlje, pokazujući koliko je njihov rad važan za cjelokupno društvo i zajednicu. Još jednom je potvrđeno da su radnici ključna karika za opstanak ekonomije Republike Srpske i da se na radničkim plećima gradi strategija kako nakon svega naprijed.

Sada se vidi koliko je radnik važan. Vidi se da ni razvoj tehnologije, ni nove mašine, niti društvene mreže ne mogu zamjeniti radnika. U ovo vrijeme, posebno do izražaja dolaze i postignuti rezultati Saveza sindikata Republike Srpske, vidi se koliko je važan institut najniže plate, koliko je važno što smo početkom godine, najnižu platu povećali sa 450 KM na 520 KM, što smo kroz socijalni dijalog i sindikalnu borbu u skoro svim sektorima povećali plate u prosjeku za 10%, što smo povećali visinu i dužinu trajanja naknade za nezaposlenost na Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske. Sve su to prava, koja svi radnici, u punom kapacitetu ostvaruju za vrijeme vanrednog stanja.

Pandemija izazvana virusom COVID-19 je pokazala koliko je važna i oblast zaštite i zdravlja na radu, koliko biološki rizici mogu uticati na život i zdravlje ljudi, te koliki uticaj mogu imati na cjelokupno društvo i ekonomiju. Pokazala se i važnost ulaganja u javne zdravstvene ustanove, dobre uslove rada, te potrebu primjerene naknade plate za vrijeme bolovanja zbog izloženosti rizicima i zaštite plata na svim nivoima.

Pred nama su ponovo teški dani. Dužni smo da nama i našoj djeci obezbijedimo siguran, zdrav i plaćen rad, prosparitet i perspektivu u našoj zemlji, a ne „mizerne“ plate, nezaposlenost i rad u drugim zemljama.

Pred radnicima je ponovo izazov da podignu posrnulu privredu, a pred Savezom sindikata Republike Srpske, da ih zaštiti od neodgovornih i nesavjesnih poslodavaca, koji bi i u ovoj situaciji htjeli da profitiraju. Važno je održati radna mjesta i isplate plata u punom iznosu, jer će se na taj način, održati i potrošnja i krenuti naprijed.

Savez sindikata Republike Srpske, sa svojih 15 granskih sindikata, nastavlja borbu za povećanje najniže plate i sektorskih plata, bolje uslove rada, zaštitu na radu, unapređivanje radničkih prava kroz izmjene i dopune Zakona o radu i drugih zakonskih i podzakonskih propisa, te zaključivanje kolektivnih ugovora. Uvijek spremni da kroz socijalni dijalog, predložimo kvalitetne mjere koje su za dobrobit svih radnika i građana Republike Srpske, ali isto tako spremni i na odlučnu sindikalnu borbu  za zaštitu prava i interesa svih naših članova. Radnici i radnice Republike Srpske, naša radnička prava i interese  jedino možemo zaštititi i unaprijediti, kada se aktiviramo i sindikalno organizujemo.

Svim članovima sindikata, radnicima i građanima Republike Srpske:

SREĆAN PRVI MAJ – MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA !

Predsjednica
Ranka Mišić