Prva posebna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske

Prva posebna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske
Prva posebna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske

Prva posebna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, održaće se 7. novembra 2017. godine u Domu sindikata u Banjaluci, sa početkom u 11,00 časova.

Predsjedništvo će na bazi Analize primjene Zakona o radu Republike Srpske, zauzeti stavove i donijeti odluku o daljim koracima i aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske u vezi inicijativa za donošenje izmjena i dopuna ili donošenja novog Zakona o radu Srpske.

Svi predsjednici granskih sindikata, u skladu sa zaključcima sa Četvrte sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, prezentovaće  jasne stavove u vezi daljih mjera i aktivnosti oko Zakona o radu.