Prošireni sastanak sindikalnog odbora a.d. Rudnik boksita Srebrenica

Prošireni sastanak sindikalnog odbora a.d. Rudnik boksita Srebrenica
Prošireni sastanak sindikalnog odbora a.d. Rudnik boksita Srebrenica

U prostorijama a.d. Rudnik boksita Srebrenica je 26.03.2019. godine održan prošireni sastanak sindikalnog odbora preduzeća kome su prisustvovali i predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić i povjerenik za sindikalnu kancelariju Srebrenica Milan Jovanović.

Na sastanku je predsjednik sindikalne organizacije Rade Grujčić upoznao prisutne sa stanjem u preduzeću, te o problemu neisplaćenih 5 plata za radnike preduzeća. Nakon diskusije donesen je zaključak da se Upravnom odboru preduzeća uputi zahtjev za rješavanje sledećih pitanja:

  1. Pitanje dinamike isplate zaostalih plata zaposlenima,
  2. Pitanje obezbjeđivanja početka procesa proizvodnje u ovoj godini,
  3. Održavanje sastanka sa većinskim vlasnikom kapitala, na kome bi rješili sva pitanja od egzistencijalnog značaja za radnike preduzeća.

Sindikalni odbor traži od Upravnog odbora preduzeća da riješi gore navedene zahtjeve, jer se radnici preduzeća višemjesečnim kašnjenjem isplate plata nalaze na rubu egzistencije, te da o tome obavijesti sindikalni odbor preduzeća pisanim putem u roku od najduže 10 dana.

U slučaju da Upravni odbor ne riješi gore iznesene zahtjeve u navedenom roku, sindikalna organizacija će preduzeti sve zakonima dozvoljene aktivnosti u zaštiti prava radnika, uključujući i podnošenje krivičnih prijava protiv rukovodstva preduzeća.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava