Prijedlozi mjera Saveza sindikata Republike Srpske i granskih sindikata za Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018. – 2020. godina

Predsjedništvo je utvrdilo Prijedlog mjera Saveza sindikata Republike Srpske za Ekonomske reforme RS za period 2018-2020. godine
Predsjedništvo je utvrdilo Prijedlog mjera Saveza sindikata Republike Srpske za Ekonomske reforme RS za period 2018-2020. godine

Savez sindikata Republike Srpske, utvrdio je prijedloge mjera za Ekonomske reforme Republike Srpske za period 2018 – 2020.godina. Dokument možete pogledati na sledećem linku:

Prijedlozi mjera Saveza sindikata Republike Srpske i granskih sindikata za Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018 – 2020. godine


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava