Predstavnici Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske sutra na pregovorima u Ministarstvu prosvjete i kulture RS

Predstavnici Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske sutra na pregovorima u Ministarstvu prosvjete i kulture RS

Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske predstavlja preko 14.500 zaposlenih u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, kao i u nauci i kulturi. Kao odgovoran socijalni partner, ovaj Sindikat, dao je puni doprinos afirmaciji obrazovnog sistema, a prije svega istrajava na zaštiti radničkih prava zaposlenih u ovim djelatnostima.

Više puta, ovaj Sindikat je tražio sastanak sa ministricom prosvjete i kulture Republike Srpske, gospođom Natalijom Trivić, kako bi razgovarali o početku školske godine u potpuno izmjenjenim uslovima rada, sa ciljem što kvalitetnijeg nastavnog procesa, ali i očuvanja digniteta prosvjetnih radnika i njihovog ekonomskog i socijalnog položaja.

Nažalost, nakon skoro dva mjeseca insistiranja na pregovorima i nakon što je donesena odluka bez učešća Sindikata o modelu i načinu organizovanja nastavnog procesa od 01. septembra 2020. godine, ministrica Natalija Trivić je prihvatila razgovore koji će se održati u ponedjeljak, 24. avgusta 2020. godine u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.

Pregovarački tim Sindikata, na čelu sa predsjednikom Draganom Gnjatićem, će vrlo jasno prenijeti predstavnicima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske zahtjeve i poruke prosvjetnih radnika i biće spreman na svaku vrstu dogovora koji štiti i afirmiše značaj i ulogu prosvjetnih radnika u društvu.

Takođe, ekonomski položaj zaposlenih u ovim djelatnostima biće jedna od najvažnijih tema ovih razgovora. Prosvjetni radnici u Republici Srpskoj očekuju da na sastanku, koji će se održati u ponedjeljak, dobiju odgovore na sva za njih i za početak školske godine, važna pitanja.

Republika Srpska, kao i resorno Ministarstvo, ni u jednom trenutku ne smiju zaboraviti sa koliko su znanja, požrtvovanosti i odgovornosti prosvjetni radnici doprinijeli, da se uspješno završi školska godina. Sa istim entuzijazmom se kreće u susret novoj školskoj godini, ali sa opravdanim strahom pred izazovom koji donosi Odluka o načinu izvođenja nastavnog procesa u vanrednoj situaciji.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava