Predstavljanje Nacrta strategije zaštite i zdravlja na radu u Republici Srpskoj za period 2021-2024. 24.februar 2021.godine, Trebinje

Predstavljanje Nacrta strategije zaštite i zdravlja na radu u Republici Srpskoj za period 2021-2024. 24.februar 2021.godine, Trebinje
Predstavljanje Nacrta strategije zaštite i zdravlja na radu u Republici Srpskoj za period 2021-2024. 24.februar 2021.godine, Trebinje

Savez sindikata Republike Srpske je pune tri godine insistirao kod Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i Vlade Republike Srpske  na donošenju posebnog strateškog dokumenta koji će se odnositi na zaštitu i zdravlje na radu.

Upornim radom na naš zahtjev formirana je Radna grupa za zaštitu i zdravlje na radu u čijem radu u punom kapacitetu učestvuje predstavnik Saveza sindikata Republike Srpske. Radna grupa je utvrdila Nacrt strategije zaštite i zdravlja na radu za period 2021-2024. koji će danas  biti predstavljen na okruglom stolu koji organizuje Savez sindikata Republike Srpske  u Trebinju  . U radu Okruglog stola  učestvuju članovi Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske.

Zahtjeve i sugestije Saveza sindikata Republike Srpske za strateški dokument će Nikola Šobat, potpredsjednik  tripartitne radne grupe za zaštitu i zdravlje na radu, a Nacrt ovog dokumenta predstaviće Vladislava Tadić načelnica Odjeljenja zaštite i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Ispred Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske, osvrt na ovaj dokument i refleksiju na zdravlje radnika daće Doc.dr Vesna Paleksić.

Okrugli sto se organizuje uz podršku Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini putem PCM savjetovanja.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!