Predsjednica Ekonomsko – socijalnog savjeta RS Ranka Mišić predvodi delegaciju ESS RS koja učestvuje na tehničkom sastanku predstavnika ekonomsko-socijalnih savjeta država zapadnog Balkana, Sarajevo, 14 – 16. novembar 2017. godine

Delegaciju Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske koju čine predstavnici Saveza sindikata RS, Unije udruženja poslodavaca RS, Vlade RS i sekretar ESS RS predvodi predsjednica Ranka Mišić, koja će prezentovati institucionalni i zakonodavni okvir za rad i funkcionisanje Ekonomsko-socijanog savjeta Republike Srpske.
Delegaciju Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske koju čine predstavnici Saveza sindikata RS, Unije udruženja poslodavaca RS, Vlade RS i sekretar ESS RS predvodi predsjednica Ranka Mišić, koja će prezentovati institucionalni i zakonodavni okvir za rad i funkcionisanje Ekonomsko-socijanog savjeta Republike Srpske.

U okviru regionalnog projekta „Ekonomsko-socijalna platforma“ – ESAP predstavnici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske  učestovaće na tehničkom sastanku predstavnika ekonomsko-socijalnih savjeta država zapadnog Balkana, koji će se održati  periodu od 14 – 16. novembra 2017. godine u Sarajevu. Tema sastanka je razmjena iskustava i znanja u vezi sa zakonskim i institucionalnim okvirima za rad ekonomsko-socijalnih savjeta, izgradnja kapaciteta sekretarijata i unapređenje javne svijesti o radu ekonomsko-socijalnih savjeta.

U radu projekta pored predstavnika Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske i Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH koji u skladu sa entitetskim nadležnostima predstavaljaju BiH,  učestvuju i predstavnici ekonomsko-socijalnih savjeta Srbije, Kosova, Crne Gore, Makedonije i Albanije. Projekat „ESAP“ finansira EU a realizuju predstavnici MOR-a.

Delegaciju Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske koju čine predstavnici Saveza sindikata RS, Unije udruženja poslodavaca RS, Vlade RS i sekretar ESS RS predvodi predsjednica Ranka Mišić, koja će prezentovati institucionalni i zakonodavni okvir za rad i funkcionisanje Ekonomsko-socijanog savjeta Republike Srpske.

Izvor: Ekonomsko – socijalni savjet RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!