Poziv za učešće na Prvim sportsko – rekreativnim susretima Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske
Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

Na Drugoj sjednici Republičkog odbora Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske održanoj 29.06.2018.godine u Tesliću, donesena je Odluka o organizovanju i održavanju Prvih sportsko-rekreativnih susreta zaposlenih u organima lokalne samouprave, uprave i javnih sužbi Republike Srpske.

Sportsko-rekreativni susret će se održati u Zdravstveno-turističkom centru Banja „Vrućica“ Teslić u terminu od 22.08. do 25.08.2018.godine.

Cijena po učesniku za tri puna pansiona iznosi 205,00 KM uz doplatu za boravišnu taksu od 2,20 KM po danu i prijavu boravka od 1,00 KM po osobi, jednokratno po dolasku, što ukupno iznosi 212,60 KM po učesniku.

Kotizaciju za učešće na sportsko-rekreativnim susretima treba uplatiti na žiro-račun Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, broj:562-099-81467146-62, kod NLB Razvojne banke Banja Luka sa naznakom za sportske susrete najkasnije do 10.08.2018.godine.

Za učešće na igrama potrebno je da obezbijedite saglasnost gradonačelnika–načelnika ili rukovodioca organizacije, kako učesnici susreta ne bi imali problema oko slobodnih dana.

Takmičenje će biti organizovano u sljedećim disciplinama: mali fudbal, basket (muškarci i žene), odbojka (mješovito), streljaštvo (muškarci i žene), plivanje (muškarci i žene), šah, pikado (muškarci i žene), kuglanje, stoni tenis (muškarci, žene, mješovito).

Sve ekipe će birati discipline u kojima će se takmičiti.

Prijave za takmičarske discipline sa propozicijama biće naknadno dostavljene.

Svaka organizacija, koja prijavi ekipe, snosi troškove učešća ekipa na takmičenju. Troškove organizacije (sudije, delegati, pehari, diplome i zahvalnice, kao i troškove smještaja gostiju),  će snositi Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske.

Za sve informacije i nejasnoće, možete se obratiti na telefon broj: 051/214-927 ili 065/619-695, kao i putem veb stranice www.savezsindikatars.org.

Napomena: Smještaj je predviđen u hotelima „Kardial“ i „Posavina“. Smještaj će se vršiti na osnovu prvenstva prijave i uplate za susrete. Svim učesnicima obroci će se služiti u hotelu „Kardial“.

Preuzmite dokument


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava