Potpisan Sporazum o visini i načinu isplate regresa za 2018 godinu u JPŠ “ Šume Srpske „

Potpisan Sporazum o visini i načinu isplate regresa za 2018 godinu u JPŠ " Šume Srpske "
Potpisan Sporazum o visini i načinu isplate regresa za 2018 godinu u JPŠ " Šume Srpske "