Potpisan Sporazum o prestanku štrajka – utvrđena dinamika isplate zaostalih plata

Potpisan Sporazum o prestanku štrajka – utvrđena dinamika isplate zaostalih plata
Potpisan Sporazum o prestanku štrajka – utvrđena dinamika isplate zaostalih plata

Predstavnici Sindikalne organizacije u Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac potpisali su Sporazum o prestanku štrajka sa načelnikom opštine Sokolac Milovanom Bjelicom, nakon sastanka koji je održan 7. februara 2024. godine. Sporazumom su jasno definisane obaveze poslodavca i osnivača, kao i dinamika i realizacija zaljučaka sa pomenutog sastanka. Sporazumom je definisano da je poslodavac obavezan da radnicama isplati platu za jul mjesec 2023. godine, najkasnije do 13. februara 2024. godine. Ukoliko se Sporazum ne ispoštuje, donosi se nova odluka o stupanju u štrajk, a Sindikalna organizacija se zadužuje da će u narednom periodu pratiti realizaciju ovog Sporazuma.

Podsjećamo, štrajk u ovoj ustanovi je počeo 22. januara 2024. godine, nakon što je Sindikalna organizacija Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac jednoglasnu odluku o stupanju u štrajk donijela 15. januara ove godine. Radnice Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac zahtijevale su isplatu julske plate za 2023. godinu i redovnu isplatu zarađenih plata tokom tekućeg mjeseca. Sindikalna organizacija ove ustanove štrajk je organizovala u skladu sa Zakonom o štrajku, uz podršku Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske. Od ponedjeljka, 12. februara 2024. godine, Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac nastavlja sa radom, prateći realizaciju potpisanog Sporazuma o prestanku štrajka.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!