Potpisan Memorandum o zajedničkim mjerama između Saveza sindikata Republike Srpske i Vlade Republike Srpske ( Audio zapis sa konferencije za štampu )

Potpisan Memorandum o zajedničkim mjerama između Saveza sindikata Republike Srpske i Vlade Republike Srpske ( Foto RTRS )
Potpisan Memorandum o zajedničkim mjerama između Saveza sindikata Republike Srpske i Vlade Republike Srpske ( Foto RTRS )

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić i predsjednica Vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović, potpisale su danas Memorandum o zajedničkim mjerama za period 2018 – 2020.godina.

Memorandumom su obuhvaćene mjere koje su usaglašene između Saveza sindikata RS i Vlade RS, koje će biti sprovođene kroz  tri oblasti:

 1. Zakonodavne aktivnosti,
 2. Strateške aktivnosti i
 3. Socijalni dijalog

Što se tiče zakonodavnih aktivnosti, mjere koje će se sprovoditi  su sljedeće:

 • donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu,
 • donošenje Zakona o udruženjima i fondacijama RS,
 • donošenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju RS,
 • donošenje izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezapolsenosti RS,
 • donošenje Zakona o mobingu RS,
 • donošenje izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama RS

Strateške aktivnosti se odnose na sljedeće:

 • izrada Strategije bezbjednosti, zaštite i zdravlja na radu
 • Program socijalnog zbrinjavanja

Socijalni dijalog:

 • najniža plata
 • Opšti kolektivni ugovor
 • posebni kolektivni ugovori
 • plate
 • Ekonomsko-socijalni savjet RS

Konferencija za štampu predsjednice SSRS Ranke Mišić i premijerke Vlade RS Željke Cvijanović povodom potpisivanja Memoranduma o zajedničkim mjerama 2018 – 2020. godina ( Audio zapis )

Memorandum o zajedničkim mjerama potpisan između Saveza sindikata Republike Srpske i Vlade Republike Srpske, 18.12.2017. godine

 

Memorandum, strana 1
Memorandum, strana 2
Memorandum, strana 3.

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!