Potpisan Memorandum o zajedničkim mjerama između Saveza sindikata Republike Srpske i Vlade Republike Srpske ( Audio zapis sa konferencije za štampu )

Potpisan Memorandum o zajedničkim mjerama između Saveza sindikata Republike Srpske i Vlade Republike Srpske ( Foto RTRS )
Potpisan Memorandum o zajedničkim mjerama između Saveza sindikata Republike Srpske i Vlade Republike Srpske ( Foto RTRS )

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić i predsjednica Vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović, potpisale su danas Memorandum o zajedničkim mjerama za period 2018 – 2020.godina.

Memorandumom su obuhvaćene mjere koje su usaglašene između Saveza sindikata RS i Vlade RS, koje će biti sprovođene kroz  tri oblasti:

 1. Zakonodavne aktivnosti,
 2. Strateške aktivnosti i
 3. Socijalni dijalog

Što se tiče zakonodavnih aktivnosti, mjere koje će se sprovoditi  su sljedeće:

 • donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu,
 • donošenje Zakona o udruženjima i fondacijama RS,
 • donošenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju RS,
 • donošenje izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezapolsenosti RS,
 • donošenje Zakona o mobingu RS,
 • donošenje izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama RS

Strateške aktivnosti se odnose na sljedeće:

 • izrada Strategije bezbjednosti, zaštite i zdravlja na radu
 • Program socijalnog zbrinjavanja

Socijalni dijalog:

 • najniža plata
 • Opšti kolektivni ugovor
 • posebni kolektivni ugovori
 • plate
 • Ekonomsko-socijalni savjet RS

Konferencija za štampu predsjednice SSRS Ranke Mišić i premijerke Vlade RS Željke Cvijanović povodom potpisivanja Memoranduma o zajedničkim mjerama 2018 – 2020. godina ( Audio zapis )

Memorandum o zajedničkim mjerama potpisan između Saveza sindikata Republike Srpske i Vlade Republike Srpske, 18.12.2017. godine

 

Memorandum, strana 1
Memorandum, strana 2
Memorandum, strana 3.

Poslednje vijesti

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Danas je na poziv predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Srbac Milovana Dobrnjca kolektiv posjetio izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović. Tema razgovora bio je tekst novog predloga Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti koji [opširnije]