Potpisan Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Trebinje

Potpisan Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Trebinje
Potpisan Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Trebinje

Predsjednik Sindikalne organizacije Gradske uprave Trebinje Todor Ilić i gradonačelnik Mirko Ćurić, potpisali su u petak 19. februara 2021. godine Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Trebinje.

Potpisivanju Kolektivnog ugovora prethodili su razgovori između predsjednika Saveza sindikata Republike Srpske, Ranke Mišić, predsjednika Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, Branka Zelenovića i gradonačelnika grada Trebinja, Mirka Ćurića na kojem je donesen zaključak da se u najkraćem roku u skladu sa pozitivnim propisima iz ove oblasti ispregovara i potpiše kolektivni ugovor.

Nakon više sastanaka predstavnika sindikalne organizacije i poslodavca usaglašen je konačan tekst Kolektivnog ugovora u Gradskoj upravi Trebinje i potpisan 19. februara tekuće godine.

Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Gradskoj upravi Trebinje  usklađeni su koeficijenti i povećana je cijena rada.

Veći obim prava i bolji uslovi rada koje propisuje Kolektivni ugovor su rezultati rada ove sindikalne organizacije i granskog sindikata u pregovorima sa poslodavcem.

Ključna poruka je da je sindikalno organizovanje i sindikalno djelovanje jedini način da se sačuvaju i poboljšaju prava radnika.