Poštivanje zaštite i zdravlja na radu kao jedno od osnovnih prava na radu

Poštivanje zaštite i zdravlja na radu kao jedno od osnovnih prava na radu
Poštivanje zaštite i zdravlja na radu kao jedno od osnovnih prava na radu

Svakog 28 .aprila se sjetimo radnika koji su umrli na radu i svaki put se vraški borimo za žive. Pandemija COVID-19 je podebljala kritični značaj bezbjednosti na radnom mjestu za fizičko i mentalno zdravlje radnika.

Broj umrlih zdravstvenih radnika zbog pandemije iznosi najmanje 17.000. To znači da više od jednog zdravstvenog radnika umire svakih 30 minuta. Na radnike u svim ostalim sektorima pandemija  je takođe  uticala u različitoj mjeri.

Svakih 12 sekundi negdje u svijetu dolazi do smrti zbog posla

Milioni radnika i dalje umiru zbog nedostatka odgovarajuće sigurnosti na radnom mjestu. Svakih 12 sekundi negdje u svijetu postoji smrt povezana sa poslom. Mnogo više ljudi pati od hroničnih ili akutnih bolesti. Stres i izgaranje takođe značajno doprinose narušavanju mentalnog zdravlja prezaposlenih i često slabo plaćenih  radnika.

Ova zabrinjavajuća situacija mora prestati. Uprkos formalnom uključivanju zaštite na radu kao osnovnog aspekta koncepta dostojnog rada, to još uvijek nije osnovno pravo na radu Međunarodne organizacije rada (ILO).

MOR-ovo priznavanje zaštite na radnom mjestu kao ključnog osnovnog prava na radu dovelo bi do njenog uključivanja, zajedno sa slobodom udruživanja, pravom na kolektivno pregovaranje i konvencijama protiv dječijeg rada i prisilnog rada kao komponenta osnovnih principa i prava na radu (FPRV). Sjećajući se mrtvih borićemo se za ovo priznanje od danas i do pobjede!

PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!