Poruka Saveza sindikata RS povodom 8. marta

Poruka Saveza sindikata RS povodom 8. marta
Poruka Saveza sindikata RS povodom 8. marta

U našoj neprestanoj borbi za veći obim prava i bolje uslove rada svim radnicima u Republici Srpskoj  posebnu pažnju posvećujemo ženama  – radnicama, majkama i budućim majkama.

Poražavajući su podaci o povredi prava radnica tokom pandemije COVID-a19 kao i različitih vrsta uznemiravanja na radu.

Novi Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu i Izmjene i dopune Zakona o radu na kojima Savez sindikata Republike Srpske trenutno radi, sigurno će poboljšati i unaprijediti postojeće stanje, te spriječiti svaki vid diskriminacije po osnovu pola.

Savez sindikata Republike Srpske kao članica Međunarodne konfederacije sindikata se pridružuje i podržava međunarodnu  sindikalnu kampanju za ratifikaciju Konvencije 190 Međunarodne organizacije rada (o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada) i traži da Bosna i Hercegovina kao članica MOR-a ratifikuje ovu Konvenciju.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava