Podrška

Podrška

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, ponovo daje bezrezervnu podršku radnicima Šumskog gazdinstva “ Vučevica “ iz Čajniča, koji već petnaesti dan protestvuju samo iz jednog razloga, a to je da se za v.d. direktora ovog preduzeća ne imenuju osoba koja ne zadovoljava stručne, etičke i profesionalne norme.
Pozivamo Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Republike Srpske (UŠIT-RS) da digne svoj glas protiv gaženja šumarske struke i da se u skladu sa svojim etičkim kodeksom odredi prema ovakvim slučajevima koji su u JPŠ “ Šume RS “ a.d. Sokolac izraženi već duži vremenski period.