Počinju pregovori Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske sa resornim ministarstvom

Počinju pregovori Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske sa resornim ministarstvom
Počinju pregovori Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske sa resornim ministarstvom

Danas, 10.09.2020.godine, sa početkom u 13,30 časova, u prostorijama  Ministarstva  zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a na zahtjev Sinikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, počinju pregovori o:

  1. Materijalno socijalnom položaju zaposlenih u zdravstvu
  2. Zaštiti zdravlja na radu
  3. Stvaranje uslova za korišćenje prava iz radnog odnosa

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!