Počeli pregovori o povećanju cijene rada sindikata i Uprave JPŠ „Šume RS“

Počeli pregovori o povećanju cijene rada sindikata i Uprave JPŠ „Šume RS“
Počeli pregovori o povećanju cijene rada sindikata i Uprave JPŠ „Šume RS“

Na inicijativu Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume RS“ a.d. Sokolac, počeli su pregovori o povećanju cijene rada za 2020. godinu sa Upravom ovog preduzeća. Zahtjev sindikalne organizacije je da se cijena rada u 2020. godini poveća za najmanje 10% u odnosu na ovu godinu. Razgovori su vođeni i na temu regresa, kao i troškova za održavanje radničkih sportskih igara. Cilj  pregovora je da se povećanje cijene rada ugradi u proizvodno finansijski plan JPŠ „Šume RS“ za narednu godinu. Ovo je samo početak pregovora, koji će biti nastavljeni dok se ne postigne dogovor o povećanju cijene rada za zaposlene u ovom preduzeću.