Peta sjednica Republičkog odbora Sindikata finansijskih organizacija Republike Srpske

Peta sjednica Republičkog odbora Sindikata finansijskih organizacija Republike Srpske
Peta sjednica Republičkog odbora Sindikata finansijskih organizacija Republike Srpske

Na 5. Sjednici Republičkog odbora Sindikata finansijskih organizacija Republike Srpske održanoj 19.04.2019. godine u Domu sindikata u Banjaluci, donešeni su sljedeći

Z A K LJ U Č C I

  1. Nakon razmjene informacija o stanju u sindikalnim organizacijama konstatovano je da se prava po osnovu rada uglavnom poštuju, osim u Osiguravajućem društvu Krajina osiguranje, gdje je stanje po zaposlene i dalje teško u pogledu neisplaćenih plata i neuplaćenih doprinosa. U tom smislu Republički odbor SFORS-e izražava ozbiljnu zabrinutost za sudbinu zaposlenih, te im daje punu podršku u očuvanju njihovih radnih mjesta i prava koja im po osnovu rada pripadaju.
  2. Kontinuirano pratiti poštivanje prava radnika i o tome informisati Republički odbor sa ciljem preduzimanja adekvatnih mjera u slučaju kršenja ili uskraćivanja njihovih prava.
  3. Od svih članova organa očekuje se veće angažovanje u pridobijanju novih članova sindikata, a ciljna grupa neka budu mladi radnici koji tek zasnivaju radni odnos, kojima treba argumentovano objašnjavati prednosti sindikalnog organizovanja.
  4. Od Vlade i Unije udruženja poslodavaca tražiti da se što prije nastavi usaglašavanje i potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora kako bi se na jedinstven način za sve radnike propisala prava koja nisu uređena postojećim Zakonom o radu.
  5. Po potpisivanju Opšteg kolektivnog ugovora uputiti zahtjev Udruženju poslodavaca bankarsko-finansijskih i osiguravajućih organizacija radi pregovora, usaglašavanja i potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora za ovu oblast.
  6. Podržati i zajedno sa ostalim sindikatima učestvovati u aktivnostima vezanim za obilježavanje Prvog maja, Međunarodnog praznika rada.

Nadzorni odbor Sindikata finansijskih organizacija Republike Srpske prihvatio je Finansijski izvještaj za 2018. godinu

Nadzorni odbor Sindikata finansijskih organizacija Republike Srpske je na 2. sjednici održanoj 19.04.2019. godine kojom je predsjedavao Budimir Rogač, nakon pregleda finansijskog izvještaja konstatovao da su pozicije izvještaja realno prikazane i da za sva knjiženja postoji relevantna dokumentacija.

Nadzorni odbor prihvatio je Finasnijski izvještaj, ocijenio ga pozitivno i uputio Republičkom odboru na razmatranje.

Zaključci sa Pete sjednice Sindikata finansijskih organizacija Republike Srpske (.pdf)