“ Opšti kolektivni ugovor je nužnost za Republiku Srpsku “ , predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović nakon sastanka u Domu sindikata u Banjaluci

" Čvrsto podržavam i da se konačno završi priča oko Opšteg kolektivnog ugovora jer je on nužnost. Mislim da smo na dobrom putu i da će sporno pitanje regresa biti rješeno na način koji će zadovoljiti obje strane, na način da radnik dobije ovo pravo a da pritom poslovna zajednica ne pretrpi veliko opterećenje. „ , predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović nakon sastanka u Domu sindikata

" Opšti kolektivni ugovor je nužnost za Republiku Srpsku ", predsjednica RS Željka Cvijanović nakon sastanka u Domu sindikata u Banjaluci
" Opšti kolektivni ugovor je nužnost za Republiku Srpsku ", predsjednica RS Željka Cvijanović nakon sastanka u Domu sindikata u Banjaluci

Danas je u Domu sindikata u Banjaluci održan sastanak predsjednice Saveza sindikata Republice Srpske Ranke Mišić sa saradnicima i predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović.

Nakon sastanka na konferenciji za novinare izraženo je zadovoljstvo obje strane rezultatima sastanka.

„ Zakonska rješenja koja su definisana Memorandumom o saradnji su u programu rada Vlade RS i Narodne skupštine, što nam daje za pravo da vjerujemo da će i biti donesena u ovoj godini i doživjeti svoju primjenu. Takođe razgovarali smo i o tome kako povećati plate jer to je jedan od najvažnijih zadataka ne samo za Savez sindikata Republike Srpske, nego i za sve institucije u Republici Srpskoj, kako bi se zaustavio odlazak kvalifikovane, vrlo produktivne radne snage sa ovih prostora. Prije petnaestak dana imali smo i zajednički sastanak sa premijerom na kome smo razgovarali na istu temu, a jako nam je važna i podrška predsjednice Republike Srpske, jer je ona kao premijerka bila i potpisnica Memoranduma o zajedničkim mjerama. „ izjavila je predsjednica Mišić nakon sastanka.

Predsjednica Mišić je pozvala na donošenje novog Zakona o inspekcijama kako bi se sistem uredio na bolji način i spriječilo da određeni broj poslodavaca isplaćuje dio plate „ na ruke „ zabilazeći uplatu poreza i doprinosa. Ključna stvar da bi se ovo pitanje adekvatno regulisalo je i donošenje Opšteg kolektivnog ugovora, a poslije toga i granskih kolektivnih ugovora kojima se u stvari određuje visina plate kod poslodavca.

„ Koliko god tražimo od vlade da rastereti rad u smislu poreza i doprinosa, takođe tražimo da se i poslodavci odreknu dijela svoje dobiti u istom iznosu kao i vlada, kako bi došli do osjetnijeg povećanja primanja. Očekujemo da u prvoj polovini ove godine imamo novo povećanje najniže plate u Republici Srpskoj, što bi dovelo i do povećanja svih ostalih plata, te da do kraja aprila dobijemo potpisan Opšti kolektivni ugovor. „

Predsjednica Republike Srpske izrazila je zadovoljstvo ovim sastankom i istakla da institucije Republike Srpske imaju pouzdanog partnera u Savezu sindikata Republike Srpske te da će se i dalje zajednički raditi na poboljšanju materijalnog i radno – pravnog statusa radnika u Republici Srpskoj. Dala je punu podršku svim aktivnostima koje se provode u cilju realizacije Memoranduma o zajedničkim mjerama.

„ Ostala je jedna stvar koju nismo uspjeli realizovati za vrijeme mog mandata kao premijerke, a to je potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora. Neophodno je da se po ovom pitanju dođe do sporazuma, jer je Opšti kolektivni ugovor osnova za regulisanje međusobnih odnosa između radnika i poslodavca, a kolektivno pregovaranje i jeste tekovina normalnog i civilizovanog svijeta. Što se tiče zakonskih rješenja na čijim izmjenama zajednički radimo i kroz Radnu grupu za izmjene i inoviranje Zakona o radu, mogu reći da sam zadovoljna jer je veliki broj tih zakona već u proceduri ili se intenzivno radi na tome. Posebna pažnja na sastanku je posvećena i načinima kako povećati plate u Republici Srpskoj. Radimo na tome  da se do kraja godine dostigne prosječna plata od 1000 KM, a da najniža plata bude 500 KM. Jedini mogući recept je da Vlada radi zajedno sa Savezom sindikata Republike Srpske i poslovnom zajednicom na ostvarenju ovog cilja. Čvrsto podržavam i da se konačno završi priča oko Opšteg kolektivnog ugovora jer je on nužnost. Mislim da smo na dobrom putu i da će sporno pitanje regresa biti rješeno na način koji će zadovoljiti obje strane, na način da radnik dobije ovo pravo a da pritom poslovna zajednica ne pretrpi veliko opterećenje. „