Okrugli sto na temu „Izazovi i prilike u lokalnoj samoupravi, upravi i javnim službama u Republici Srpskoj“, Teslić, 28.06.2018. godine

Okrugli sto na temu „Izazovi i prilike u lokalnoj samoupravi, upravi i javnim službama u Republici Srpskoj“, Teslić, 28.06.2018. godine
Okrugli sto na temu „Izazovi i prilike u lokalnoj samoupravi, upravi i javnim službama u Republici Srpskoj“, Teslić, 28.06.2018. godine

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, uz podršku Saveza sindikata Republike Srpske i Međunarodne konfederacije sindikata organizovao je Okrugli sto na temu „Izazovi i prilike u lokalnoj samoupravi, upravi i javnim službama u Republici Srpskoj“.

U Tesliću je 28.06.2018.godine održan Okrugli sto na temu „Izazovi i prilike u lokalnoj samoupravi, upravi i javnim službama u Republici Srpskoj“ kojem su prisustvovali članovi organa Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, te predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske i Međunarodne konfederacije sindikata.

Okrugli sto je održan uz podršku Saveza sindikata Republike Srpske i Međunarodne konfederacije sindikata.
Okrugli sto je održan uz podršku Saveza sindikata Republike Srpske i Međunarodne konfederacije sindikata.

Članovi organa Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske su uz pomoć stručnjaka iz ovih oblasti izvršili analizu zakonskih propisa i kolektivnih ugovora i to:

– Zakona o lokalnoj samoupravi

– Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave

– Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave

– Zakona o državnim službenicima

– Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske

– Zakona o sistemu javnih službi

– Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske

– Zakona o radu

– Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske

– Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske.

– Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske.

Nakon izvršene analize u sveobuhvatnoj diskusiji dati su konstruktivni prijedlozi, primjedbe i sugestije vezane za izmjene zakonskih i podzakonskih propisa za zaposlene u ovim djelatnostima.

Jedan od osnovnih programskih ciljeva i zadataka Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske upravo će biti poboljšanje zakonske regulative za zaposlene u ovim djelatnostima kako bi unaprijedili položaj naših članova.

Iz tih razloga, u narednom periodu, očekujemo pregovore sa nadležnim ministarstvima i Savezom opština i gradova,  kako bi kroz socijalni dijalog došli do rješenja koja neće ići na štetu zaposlenih.

Svi predsjednici sindikalnih organizacija i članstvo  Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske su pozvani da daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije kako bi dobili što bolja i kvalitetnija zakonska rješenja.

Okrugli sto je održan uz podršku Saveza sindikata Republike Srpske i Međunarodne konfederacije sindikata.

Nakon održanog Okruglog stola održana je i sjednica organa Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske.

Nakon održanog Okruglog stola održana je i sjednica organa Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske.
Nakon održanog Okruglog stola održana je i sjednica organa Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske.

Poslednje vijesti

11. sindikalna ljetna škola Pan - evropskog regionalnog savjeta " Izazovi za mir, demokratiju i slobode u Evropi " Sarajevo, 11 - 13. septembar 2018. godine

11. sindikalna ljetna škola Pan – evropskog regionalnog savjeta “ Izazovi za mir, demokratiju i slobode u Evropi “ Sarajevo, 11 – 13. septembar 2018. godine

Međunarodna saradnja
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić, učestvovaće u radu 11.sindikalne ljetne škole koju organizuje Međunarodna konfederacija sindikata/Pan-evropski regionalni savjet (MKS/PERS) a čija je članica Savez sindikata Republike Srpske. Tema 11. sindikalne ljetne škole je [opširnije]
Održan sastanak predsjednice Saveza sindikata Republike Srpske i predsjednika granskih sindikata sa premijerkom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović i ministrima u Vladi RS ( Foto RTRS )

Održan sastanak predsjednice Saveza sindikata Republike Srpske i predsjednika granskih sindikata sa premijerkom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović i ministrima u Vladi RS ( Video )

Savez sindikata RS
Danas je u Domu sindikata održan sastanak predsjednice Saveza sindikata Republike Srpske Ranke Mišić i predsjednika granskih sindikata sa premijerkom Željkom Cvijanović i ministrima u Vladi Republike Srpske Antonom Kasipovićem i Danom Maleševićem. Predsjednik Vlade [opširnije]