Okrugli sto na teme “ Kolektivni ugovori “ i “ Zakon o štrajku u Republici Srpskoj “ , Jahorina, 28.11.2018. godine

Okrugli sto na teme " Kolektivni ugovori " i " Zakon o štrajku u Republici Srpskoj " , Jahorina, 28.11.2018. godine
Okrugli sto na teme " Kolektivni ugovori " i " Zakon o štrajku u Republici Srpskoj " , Jahorina, 28.11.2018. godine

Savez sindikata Republike Srpske 28.11.2018. organizuje Okrugli sto na teme “ Kolektivni ugovori “ i “ Pravo na štrajk u Republici Srpskoj “ .

Cilj Okruglog stola je da se približe stavovi socijalnih partnera vezano za ključna pitanja koja se odnose na zaključivanje kolektivnih ugovora, izmjene i dopune Zakona o radu RS i ostvarivanje prava na štrajk.

Pozivi za učešće u radu Okruglog stola, pored članova Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske upućeni su Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Uniji udruženja poslodavaca Republike Srpske i Inspektoratu Republike Srpske.

Panelisti na temu “ Zašto nemamo Opšti kolektivni ugovor u Republici Srpskoj “ su Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, Todor Skakić, rukovodilac odsjeka za normativno-pravne i analitičke poslove u Ministarstvu rada i boračko – invalidske zaštite Republike Srpske, zatim Saša Aćić, Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i Zoran Mikanović, glavni inspektor rada.

Na temu “ Pravo na štrajk u Republici Srpskoj “ u panel diskusiji će učestvovati Goran Stanković, Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, Saša Aćić iz Unije udruženja poslodavaca RS i Todor Skakić predstavnik Ministarstva rada i boračko – invalidske zaštite RS.

Okrugli sto se održava na Jahorini uz podršku organizacije Friedrich Ebert Stiftung – FES.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava