OGB postigao novi tripartitni sporazum o skraćenom radnom vremenu

OGB postigao novi tripartitni sporazum o skraćenom radnom vremenu
OGB postigao novi tripartitni sporazum o skraćenom radnom vremenu

Savez sindikata Austrije( OGB)  je postigao  novi tripartitni sporazum o  skraćenom radnom vremenu na čemu je čestitala i Evropska konfederacija sindikata čiji je član ovaj austrijski sindikat.

Zahvaljujući snazi austrijskih sindikata, Austrija  je jedna od prvih zemalja u Evropi koja je osigurala prihode radnika tokom krize a sada je vodilja i  u pružanju podrške. Ovaj sporazum  dolazi u vrijeme kada je u zemlji podneseno oko 340.000 zahtjeva za skraćeno radno vrijeme. Cilj sporazuma je osigurati stotine hiljada radnih mjesta koja su trenutno ugrožena krizom COVID19. Takođe će zaštititi kupovnu moć radnika i spriječiti ogromne finansijske gubitke.

Ovakav  sporazum je primjer koji trebaju slijediti sve vlade širom Evrope koje bi trebale sarađivati sa sindikatima kako bi zaštitili radna mjesta u ovim teškim vremenima.

Izvor: https://www.etuc.org/en/document/etuc-congratulates-ogb-reaching-new-tripartite-agreement-short-time-work


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava