Održani sastanci regionalnih odbora Sindikata radnika građevinarstva i stabmeno – komunalnih djelatnosti RS

Održani sastanci regionalnih odbora Sindikata radnika građevinarstva i stabmeno - komunalnih djelatnosti RS
Održani sastanci regionalnih odbora Sindikata radnika građevinarstva i stabmeno - komunalnih djelatnosti RS

U periodu od 26.03. do 11.04. 2018. godine, predsjednica Sindikata radnika građevinarstva i stambeno –  komunalnih djelatnosti Republike Srpske, Dragana Vrabičić održala je sastanke u regionalnim sindikalnim centrima Doboj, Istočno Sarajevo, Višegrad, Bijeljina, Zvornik, Prijedor i Banja Luka. Sastanak u regionalnom sindikalnom centru Trebinje je održan 16.02.2018. godine. Glavna tema sastanaka je bila primjena Posebnog kolektivnog ugovora za komunalne i uslužne djelatnosti Republike Srpske, koji je potpisan 28.12.2017. godine, u Službenom glasniku Republike Srpske objavljen 13.03.2018. godine, a u primjeni je od 21.03.2018. godine.

Regionalnim sastancima je prisustvovalo oko 70 predsjednika sindikalnih organizacija, članova Republičkog, Nadzornog i Statutarnog odbora iz ovog Sindikata. Važno je napomenuti da su sastancima prisustvovali i pravnici pojednih preduzeća koji su imali interesovanja za ovu tematiku.

Regionalnim sastancima je prisustvovalo oko 70 predsjednika sindikalnih organizacija
Regionalnim sastancima je prisustvovalo oko 70 predsjednika sindikalnih organizacija

Na sastancima se razgovaralo i o teškom satnju u komunalnim djelatnostima, ali i o nepovoljnom položaju radnika u građevinskom sektoru, za koje još uvijek nemamo potpisan Poseban kolektivni ugovor, ali su pregovori sa Udruženjem poslodavaca građevinartsva i industrije građevnskog materijala počeli, tako da se i u toj oblasti u narednom periodu može očekivati usaglašavanje i potpisivanje Kolektivnog ugovora.

Svi učesnici sastanaka su se složili da je dobro što je potpisan Poseban koektivni ugovor, ali je najveća zamjerka na niske koeficijente. U tom smislu predsjednica Sindikata je sugerisala svim predsjednicima sindikalnih organizacija iz komunalnih djelatnosti da podnesu zahtjeve svojim poslodavcima za pregovore i potpisivanje kolektivnih ugovora kod poslodavca, kako bi se na tom nivou pregovaranja koeficijenti i cijena rada popravili na nivou preduzeća, a u korist radnika.

Na svim regonalnim sastancima doneseni su sledeći:

ZAKLJUČCI 

  • Pokrenuti pregovore na nivou preduzeća i zaključiti Kolektivni ugovor kod poslodavca;
  • Početi pregovore sa poslodavcima oko povećanja cijene rada u preduzećima;
  • Već od aprila pratiti dosljednu primjenu Posebnog kolektivnog ugovora, te o svim nepravilnostima obavijestiti granski Sindikat, kako bi se na vrijeme moglo reagovati i eventualne nepravilnosti ispraviti;
  • U sindikalnim organizacijama, gdje se za to ukaže potreba, kod pregovora sa poslodavcem angažovati članove Republičkog odbora sa tih regija i predsjednicu Sindikata;
  • Sindikalne organizacije u građevisnkom sektoru, zbog nepostojanja granskog kolektivnog ugovora za ovu djelatnost, podnijeti zahtjeve svojim poslodavcima za pregovore o Koleltivnom ugovoru kod poslodavca, a u isto vrijeme predsjednica i članovi pregovaračkog tima Sindikata intenzivno raditi na pregovorima za Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevisnkog materijala;
  • Intenzivno raditi na podizanju svijesti o značaju sindikata, te na jačanju jedinstva, solidarnosti i snage sindikata.