Održana sjednica Implementacionog odbora Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske

Održana sjednica Implementacionog odbora Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske ( Foto RTRS )
Održana sjednica Implementacionog odbora Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske ( Foto RTRS )

U Banjaluci je održana sjednica Implementacionog odbora Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata.

Sjednicom je presjedavao potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović.

Sastanku su prisustvovali ministar rada i boračko invalidske zaštite Milenko Savanović, predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić, te predsjednici granskih sindikata metalske industrije i rudarstva te obraovanja,nauke i kulture, Tane Peulić i Dragan Gnjatić.

Razgovarano je o provođenju mjera utvrđenih Memorandumom o zajedničkim mjerama za period 2018-2020. godina i Akcionim planom za realizaciju mjera Vlade Republike Srpske za 2018. godinu.

Najviše pažnje posvećeno je aktivnostima u vezi sa izmjenama zakona u oblasti rada i zapošljavanja, te procesu zaključivanja opšteg kolektivnog ugovora.

Dogovoreno je da se, u narednom periodu, intenzivira rad na svim pitanjima, posebno kada je u pitanju opšti kolektivni ugovor, kojim bi trebalo da se propiše minimum ostvarivanja prava koja su utvrđena Zakonom o radu, a koji će postati osnov za zaključivanje granskih i pojedinačinih kolektivnih ugovora.

Implementacioni odbor Vlade i Saveza sindikata imenovan je na sjednici Vlade 15. januara.

Cilj imenovanja Odbora jeste praćenje realizacije mjera definisanih Memorandumom o zajedničkim mjerama za period 2018-2020. godina, koji je potpisan 18. decembra 2017. godine između Vlade i Saveza sindikata.

Memorandum je potpisan sa ciljem nastavka politika koje su dogovorene kroz Reformsku agendu te angažmanom sa međunarodnim finansijskim institucijama. Mjere definisane ovim memorandumom predstavljaju osnovu rada svih resora i institucija Republike Srpske na koje se odnose.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!