Održana redovna sjednica Sindikalnog odbora Gradske uprave Banja Luka

Održana redovna sjednica Sindikalnog odbora Gradske uprave Banja Luka
Održana redovna sjednica Sindikalnog odbora Gradske uprave Banja Luka

U ponedjeljak, 30.11.2020.godine održana je redovna sjednica Sindikalnog odbora Gradske uprave Banja Luka, kojom je predsjedavao predsjednik Sindikalne organizacije, Milenko Letić.

Pored članova Sindikalnog odbora, sjednici su prisustvovali predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić, generalni sekretar, Goran Stanković i predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, Branko Zelenović.

Na sjednici je konstatovano da su i pored situacije izazvane pandemijom virusa Covid – 19, sve planirane aktivnosti Sindikalne organizacije Gradske uprave Banja Luka u 2020.godini uspješno realizovane, te da su sva prava prema radnicima zaposlenim u Gradskoj upravi Banja Luka, ispoštovana.

Savez sindikata Republike Srpske i Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, dali su apsolutnu podršku radu Sindikalne organizacije Gradske uprave Banja Luka, na očuvanju i unapređenju prava i interesa radnika i stoje na raspolaganju svakom članu Sindikalne organizacije kao i samoj Sindikalnoj organizaciji, za bilo koju vrstu pomoći u slučaju eventualnih povreda prava iz radnog odnosa, po bilo kom osnovu.

Predstavnici Sindikalne organizacije Gradske uprave Banja Luka, kao najveće i najbrojnije Sindikalna organizacije koja djeluje u sastavu reprezentativnog Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, aktivno će učestvovati u radu radnih grupa na kreiranju zakonskih i podzakonskih rješenja iz oblasti lokalne samouprave, kao i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ovim djelatnostima, a sve u cilju očuvanja radnih mjesta i dostignutog nivoa prava radnika.