Održana redovna godišnja Skupština Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske

Održana redovna godišnja Skupština Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske
Održana redovna godišnja Skupština Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske

U Trebinju je 24. februara 2022. godine održana redovna godišnja Skupština Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske. Na Skupštini su usvojeni Izvještaj o radu ovog Sindikata za 2021. godinu i Finansijski izvještaj o radu Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS za 2021. godinu, a doneseni su i Program rada Sindikata za 2022. godinu i Finansijski plan Sindikata za 2022. godinu.

Na Skupštini su razmatrane i aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske i Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, u vezi sa donesenim zakonskim i podzakonskim propisima na kojima je Sindikat intezivno radio, a u cilju povećanja plata i poboljšanja statusa svih radnika u Republici Srpskoj.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!