Održana Konstitutivna sjednica Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Sudske policije Republike Srpske

Održana Konstitutivna sjednica Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Sudske policije Republike Srpske
Održana Konstitutivna sjednica Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Sudske policije Republike Srpske

Dana 01.03.2019. godine u prostorijama Regionalnog sindikalnog cntra Saveza sindikata Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, održana je Konstitutivna sjednica Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Sudske policije Republike Srpske. Time je završen proces reorganizacije sindikata Sudske policije Republike Srpske u skladu sa Statutom Sindikata pravosuđa Republike Srpske.

Formirane su sindikalne organizacije Sudske policije po Okružnim centrima, čime se postiže bolja funkcionalnost i koordinacija sa ostalim organima Sindikata pravosuđa Republike Srpske.

Izabrani su organi i usvojen Pravilnik o radu Koordinacionog odbora Sudske policije Republike Srpske.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!