Održana 11. posebna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata RS

Održana 11. posebna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata RS
Održana 11. posebna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata RS

U skladu sa statutarnim ovlaštenjima i preporukama nadležnih institucija Republike Srpske, danas 30.04.2020.godine, održana je 11.posebna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata RS.  Sjednica je po prvi put održana on-line, putem aplikacije ZOOM, a na dnevnom redu je, između ostalog, analizirano trenutno stanje po djelatnostima, sa posebnim akcentom na eventualno otpuštanje radnika i smanjenje plata, zatim plan aktivnosti nakon prestanka vanrednog stanja, kao i obilježavanje 1.maja – Međunarodnog praznika rada.

Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske usvojilo je izvještaj o trenutnom stanju u vezi pitanja prava radnika zaposlenih u privrednim subjektima i javnim institucijama u vrijeme pandemije virusa Covid-19. Radnicima koji su sindikalno organizovani, u najvećem broju poslodavci su u potpunosti primjenili Zakon o radu i kolektivne ugovore i nije bilo otpuštanja, a plate se isplaćuju u punom iznosu. Pojedini poslodavci u metalskoj industriji, rudarstvu i trgovini prehrambenom robom su nagradili dodatni trud i svojim radnicima isplatili novčane bonuse.

Takođe je važno naglasiti da je sindikat u punom kapacitetu djelovao u svim sindikalnim organizacijama i time doprinijeo da se kršenje radničkih prava svede na minimum. Pozitivno je ocjenjena i odluka Saveza sindikata Republike Srpske, da se u vrijeme vanrednog stanja pomogne radnicima koji nisu članovi sindikata, te da im se pruži potpuna besplatna pravna pomoć. Svi radnici koji su se obratili Službi za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske su uspjeli ostvariti zakonom zagarantovana prava.

Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske je umjesto organizovanja protestne šetnje, usvojilo Prvomajski proglas, kojim se šalje jasna poruka socijalnim partnerima, Vladi Republike Srpske, Uniji udruženja poslodavaca Republike Srpske i Privrednoj komori Republike Srpske, da ono što je u ovom trenutku najvažnije, ono što su valjda svi razumjeli i shvatili, je to, da je bitan čovjek, da je bitan radnik, da radnik mora biti centar oko koga se moramo okupiti i da bez radnika nema spasa ekonomiji. Radnike treba i nagraditi, jer samo sa radnicima Republike Srpske nazire se spas naše ekonomije i naše socijalne stabilnosti.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava