Održan seminar na temu „Jačanja kapaciteta sindikalnih organizacija Sindikata pravosuđa Republike Srpske “

Održan seminar na temu „Jačanja kapaciteta sindikalnih organizacija Sindikata pravosuđa Republike Srpske “
Održan seminar na temu „Jačanja kapaciteta sindikalnih organizacija Sindikata pravosuđa Republike Srpske “

Sindikat pravosuđa Republike Srpske je u saradnji sa fondacijom Friedrich-Ebert Stiftung – kancelarija u Sarajevu, organizovao drugi dio seminara na temu „Jačanja kapaciteta sindikalnih organizacija Sindikata pravosuđa RS“. Seminar je održan 13.12. i 14.12.2019. godine u prostorijama hotela Hajdučke vode na Borji kod Teslića. Učesnici seminara bili su predsjednici sindikalnih organizacija Sindikata pravosuđa RS, dok su moderatori bili Merima Ejubović naučna saradnica fondacije Friedrich-Ebert Stiftung, te Goran Stanković, generalni sekretar Saveza Sindikata Republike Srpske. Poslije analize Anketa koje su provedene po sindikalnim organizacijama pravosudnih insitucija u Republici Srpskoj, učesnici su podjeljeni u radne grupe, koje su imale zadatak da predlože koncept rada sindikalnih organiacija, sa naročitim osvrtom na pripremu, definisanje dnevnog reda, način vođenja sastanka, donošenje i realizacija zaključaka i priprema izvještaja. Seminar je poslužio da se kroz edukaciju predsjednika Sindikalnih organizacija i njihov individualni rad, poboljša stanje na terenu i ojača sama Sindikalna organizacija, koja je osnov za jačanje kapaciteta i samog granskog sindikata. Zaključci koji su donijeti poslužiće u narednom periodu za jasno i jednobrazno  definisanje rada predsjednika Sindikalnih organizacija, kao i funkcionisanja samih sindikalnih organizacija, uz povećano aktivno učešće članova.  Ovom prilikom se najiskrenije zahvaljujemo fondaciji Friedrich-Ebert Stiftung – kancelarija u Sarajevu, a naročito gospođi Merimi Ejubović, koja je prepoznala problem u funkcionisanju Sidnikata pravosuđa RS, te omogućila da se ovakav seminar i održi. Takođe, veliki doprinos u radu pomenutog seminara dao je i Goran Stanković, generalni sekretar Saveza Sindikata Republike Srpske, koji je kroz rad u grupama, kao i prenošenjem iskustva, doprinjeo efikasnom radu seminara te kreiranju akcionog plana rada sindikalnih organizacija za naredni period. Predviđeno je da se realizacija zaključaka po sindikalnim organizacijama ostvari u 2020. godini, kako bi se i došlo do cilja seminara, a to je Jačanja kapaciteta sindikalnih organizacija Sindikata pravosuđa RS.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava