Održan sastanak u VZ ORAO Bijeljina

Održan sastanak u VZ ORAO Bijeljina
Održan sastanak u VZ ORAO Bijeljina

Dana 11.12.2020.godine, održan je hitan sastanak u VZ „Orao“ Bijeljina.  Na sastanku su prisustvovali Mladen Stojanović i Mladen Lemez, izvršni direktori preduzeća, Dragan Lontoš predsjednik sindikalne organizacije, Svjetlana Bošković član Republičkog odbora granskog sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske  i Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske. Na sastanku je razgovarano o stanju u preduzeću nakon iznenadne smrti generalnog direktora preduzeća.

Izvršni direktori su informisali prisutne o stanju preduzeća i  istakli da ima dovoljno ugovora za proizvodnju kako za decembar mjesec tako i za narednih šest i više mjeseci,da se obaveze prema radnicima u vezi plata i obaveza na plate redovno izvršavaju i da se obaveze prema dobavljačima izvršavaju, te  da će se taj trend nastaviti i u buduće. Takođe su istakli  da se moraju svi zaposleni još više angažovati na izvršenju svojih radnih zadataka kako ne bi došli u situaciju da se ne ispoštuju ugovoreni rokovi prema kupcima.
Posebno je istaknuto da je preduzeće pod rukovodstvom preminulog direktora podiglo izuzetno visok stepen ozbiljnosti u pogledu izvršenja ugovorenih poslova kako u kvalitetu tako i u postojanju ugovorenih rokova, te da se ovakav trend mora  nastaviti u narednom periodu.

Predsjednik sindikata informisao je prisutne da su svi zaposleni teško prihvatili gubitak direktora kompanije koji je svim zaposlenima ulivao nadu kroz dugoročno obezbjeđenje posla za sve zaposlene, da se isplaćuju redovno bruto plate i da preduzeće ima dugoročnu perspektivu svog razvoja.

Isto tako je istaknuto da su svi zaposleni spremni da izvršavaju svoje radne zadatke na vrieme i ako imaju potrebe da rade prekovremeno u cilju  pravovremenog završetka ugovornih obaveza. Peulić je izrazio svoje zadovoljstvo što preduzeće ima dovoljno naloga za proizvodnju, što se redovno isplaćuju plate i obaveze na plate, a posebno što se poštuje socijalni dijalog između poslodavaca i sindikata. Na kraju rasprave svi su se složili da ovakav trend treba nastaviti i da se ​​ od Nadzornog odbora preduzeća traži  imenovanje direktora kako ne bi došlo do bilo kakvih neželjenih posljedica.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava