Održan sastanak u preduzeću “ Termal INT “ Lopare

Održan sastanak u preduzeću " Termal INT " Lopare
Održan sastanak u preduzeću " Termal INT " Lopare

Dana 16.08.2018. godine održan je sastanak u preduzeću „ TERMAL INT „ d.o.o. Lopare sa Mahirom Hamzićem, generalnim direktorom i Alvirom Jahićem i Milanom Spasoojevićem, njegovim saradnicima. Sastanku su prisustvovali  Tane Peulić, potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske za privredu i predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, i Željko Nedić, izvršni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske za regiju Bijeljina.

Generalni direktor je informisao o stanju u preduzeću, poštovanju zakonskih propisa iz oblasti radno – pravnog zakonodavstva i dijela poslovne politike.

Peulić i Nedić su informisali rukovodstvo preduzeća o radu i funkcionisanju sindikata na nivou Republike Srpske i istkali potrebu da se formira sindikat u preduzeću „ TERMAL INT „ d.o.o.

Direktor i njegovi saradnici podržali su ideju o formiranju sindikata u ovom preduzeću i predložili Milana Spasojevića za sindikalnog povjerenika koji ima za zadatak da u što kraćem roku završi sve aktivnosti na učlanjenju radnika i pripremi izborne sjednice sindikalne organizacije.