Održan sastanak u a.d. “ Tehnogas – Kakmuž “ Petrovo. 19.07.2018. godine

Održan sastanak u a.d. " Tehnogas - Kakmuž " Petrovo. 19.07.2018. godine
Održan sastanak u a.d. " Tehnogas - Kakmuž " Petrovo. 19.07.2018. godine

Dana 19.07.2018. godine održan je radni sastanak u a.d. “ Tehnogas – Kakmuž “ Petrovo.

Pogledajte Zapisnik s ovog sastanka


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!