Održan sastanak sindikata i predsjednika UO “ Alumina „

Održan sastanak sindikata i predsjednika UO " Alumina "
Održan sastanak sindikata i predsjednika UO " Alumina "

Dana 18.09.2018. godine održan je sastanak predstavnika sindikata i predsjednika Upravnog odbora “ Alumina “ d.o.o., kome su prisustvovali Milorad Motika, predsjednik Upravnog odbora, Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva republike Srpske, Radenko Smiljanić, predsjednik sindikalne organizacije i Siniša Novičić i Slaviša Obradović, članovi sindikalnog odbora.

Na sastanku su razmatrane mogućnosti rješavanja problema velikog broja bolovanja radnika, revizije radnih mjesta sa otežanim uslovima rada, penzionisanja radnika koji su ispunili uslove za penziju, definisanja uslova naplate troškova prevoza i organizovanog prevoza za radnike Alumine. Dogovoreno je sledeće :

  1. Da se izvrši kontrola svih radnika koji su trenutno na bolovanju i  da se utvrdi da li i koliko ima onih koji to zloupotrebljavaju, te ako bude potrebno, da se isti upute na nove komisijske ljekarske preglede,
  2. Da se u što kraćem roku izvrši revizija svih radnih mjesta i da se shodno postojećem Aktu o procjeni rizika, utvrde realna radna mjesta sa otežanim uslovima rada. Na osnovu toga će se za ta radna mjesta ponovo uvrstiti ranije postojeći dodatak na platu,
  3. Da se od strane sindikata napravi prijedlog načia regulisanja organizovanog prevoza i uslova naplate troškova prevoza radnika koji ne koriste organizovani prevoz,
  4. Pošto je regres isplaćen u cjelosti, potvrđeno je da će se u narednom periodu izvršiti isplata radničkog bonusa, kako je to i predviđeno zaključcima sa prethodnog sastanka.