Održan Drugi modul sindikalne škole za mlade sindikalne aktiviste

Održan Drugi modul sindikalne škole za mlade sindikalne aktiviste koju
Održan Drugi modul sindikalne škole za mlade sindikalne aktiviste koju

U Doboju je od 13 – 15.10.2017.godine održan Drugi modul sindikalne škole za mlade sindikalne aktiviste koju, uz podršku fondacije Fridrih Ebert, organizuje Savez sindikata Republike Srpske i SSS BiH.
Učesnici sindikalne škole imali su priliku da se upoznaju sa temama koje se tiču trenutnih aktivnosti saveza sindikata u BiH, međunarodnih pravnih standarda, zakona o radu, kolektivnog pregovaranja u teoriji i praksi i drugih tema značajnih za rad sindikata i da učestvuju u interaktivnoj diskusiji, kako bi stečena znanja mogli primjeniti u praksi, sa ciljem zaštite prava i interesa članova sindikata.
Ispred Saveza sindikata Republike Srpske predavači su bili: Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Tane Peulić, potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, Velka Odžaković, diplomirana pravnica i bivši generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, Goran Stanković, diplomirani pravnik i generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, te Gojko Pavlović i Božica Gligorić, bivši polaznici sindikalne škole, a sada članovi organa Saveza sindikata Republike Srpske.
Treći modul sindikalne škole biće održan u mjesecu novembru 2017. godine.