Odluka o štrajku upozorenja u toku ove sedmice

Odluka o štrajku upozorenja u toku ove sedmice
Odluka o štrajku upozorenja u toku ove sedmice

Članovi Sindikalne organizacije JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka sinoć su u Domu sindikata u Banjaluci održali sastanak, na kojem je glavna tema bila realizacija zahtjeva koji su dostavljeni direkotru JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka i gradonačelniku Banjaluke, kao osnivaču, u čijoj nadležnosti jeste realizacija zahtjeva.

Podsjećanja radi, zaposleni u preškolskim ustanovama grada Banjaluka traže povećanje plata i potpisivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora, kako bi se stekli uslovi za legalnu i zakonitu isplatu plata zaposlenima u ovoj ustanovi, koji u ovom trenutku imaju najmanje plate u odnosu na sve druge koji se finansiraju iz budžeta, kako lokalne zajednice, tako i budžeta Republike Srpske, što znači da nije bilo povećanja, iako su drugi korisnici budžeta imali čak tri povećanja plata u ovoj godini.

Odluku o štrajku upozorenja donijeće Sindikalni odbor u toku ove sedmice i o tome će, na vrijeme i u skladu sa Zakonom,  obavijestiti kako naše korisnike, tako i javnost Republike Srpske.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!