Od marta mjeseca povećanje plata zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave

Od marta mjeseca povećanje plata zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave
Od marta mjeseca povećanje plata zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave

Vlada Republike Srpske prihvatila je zahtjev Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske da se plate zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave povećaju, a povećanje plata Vlada RS izvršiće kroz povećanje cijene rada i linearno povećanje koeficijenata u okviru platnih grupa.  Povećanje plata zaposlenim u jedinicmam lokalne samouprave stupiće na snagu u martu mjesecu 2020. godine. Zahjtev Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS podržao je i Savez opština i gradova RS.

Podsjećamo, Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS vodi intezivne  pregovore sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS u cilju zaključenja Posebnog kolektvnog ugovora  za zaposlene u lokalnoj samoupravi. Još jednom se pokazalo da je Sindikat, kao odgovoran socijalni partner uspio sa Vladom RS postići rezultat oko povećanja plata, a Vlada RS je ovlastila resorno Ministarstvo da aktivnosti oko usaglašavanja Posebnog kolaktivnog ugovora provede u što kraćem roku.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!