Od 1. januara 2024. godine realizacija Sporazuma o usklađivanju platnih koeficijenata

Od 1. januara 2024. godine realizacija Sporazuma o usklađivanju platnih koeficijenata
Od 1. januara 2024. godine realizacija Sporazuma o usklađivanju platnih koeficijenata

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić razgovarao je danas u Banjoj Luci sa ministrom prosvjete i kulture Republike Srpske Željkom Stojičić. Predstavnici Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske su, nakon sastanka, istakli da će sporazum o usklađivanju platnih koeficijenata za zaposlene sa visokom stručnom spremom u obrazovanju i kulturi biti realizovan od 1. januara 2024. godine.

Potpisani sporazum o usklađivanju platnih koeficijenata za zaposlene sa visokom stručnom spremom u obrazovanju i kulturi će biti sastavni dio instrukcije za kreiranje budžeta za narednu godinu, tvrdi ministar prosvjete i kulture RS Željka Stojičić.

Na sastanku  je razgovarano i o onim radnicima koji za isti rad dobijaju nižu platu od svojih kolega koji imaju određenu spremu. U narednom periodu je važno vidjeti koliko je takvih ljudi, koji rade isti posao, veoma odgovorno, za nižu platu, jer imaju višu školu ili srednju stručnu spremu.

Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske biće uključen u izradu podzakonskih akata i pružiće najadekvatnija rješenja prilikom izrade pravilnika koji se odnose na finansiranje osnovnih i srednjih škola, stručno usavršavanje i napredovanje radnika i četrdesetočasovnu radnu sedmicu.

Kada je riječ o bezbjednosti u školama, istaknut je značaj primjene mjera propisanih Programom mjera za suzbijanje i prevenciju nasilja u školama, kao i važnost edukacije svih aktera u obrazovnom sistemu – počevši od učenika, nastavnika i roditelja – o prednostima  i štetnom uticaju elektronskih medija.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!