Novim Kolektivnim ugovorom za zaposlene u JPŠ “ Šume Republike Srpske “ a.d. Sokolac poboljšana radnička prava

Novim Kolektivnim ugovorom za zaposlene u JPŠ " Šume Republike Srpske " a.d. Sokolac poboljšana radnička prava
Novim Kolektivnim ugovorom za zaposlene u JPŠ " Šume Republike Srpske " a.d. Sokolac poboljšana radnička prava

Predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije   u JPŠ „ Šume Republike Srpske„ a.d. Sokolac, Dušan Marković, sa direktorom JPŠ „ Šume Republike Srpske„ a.d. Sokolac, Ristom Marićem, dana 1.novembra 2018. godine potpisao je Kolektivni ugovor za zaposlene u JPŠ  „ Šume Republike Srpske„ a.d. Sokolac.

Ovaj Kolektvini ugovor objavljen je u „ Službenom glasniku Republike Srpske„ broj: 113/2018 dana 06.12.2018. godine, koji stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja, a čije odredbe će se primjenjivati na sve zaposlene radnike u JPŠ  „ Šume Republike Srpske„ a.d. Sokolac.

Odredbe Kolektivnog ugovora su na kvalitetan način urađene, uz veliku podrušku i pomoć Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske kao i Saveza Sindikata Republike Srpske, koje donose niz poboljšanja za radnike  u pogledu cijene rada, minulog rada, toplog obroka, troškova prevoza, naknade za regres.Takođe ovim Kolektivnim ugovorom  bolje su regulisani i uslovi za rad Sindikata.

Kolektivni ugovor za azposlene u JPŠ “ Šume Republike Srpske “ a.d. Sokolac ( .pdf )