Novi članovi sindikata u “ Jelšingradu “ iz Gradiške

Novi članovi sindikata u " Jelšingradu " iz Gradiške
Novi članovi sindikata u " Jelšingradu " iz Gradiške

Perica Praštalo, predsjednik Sindikalne organizacije u PMP ‘Jelšingrad’ iz Gradiške, predao je u Sindikalnu kancelariju Gradiška pristupnice od 25 novih članova. Praštalo je preuzeo nove pristupnice i članske karte i najavio značajnije omasovljenje sindikalne organizacije.

-Podrška sindikata u našem preduzeću je sve veća. Tome doprinosi i odlična saradnja sa menadžmentom fabrike, rekao je Praštalo.

Slične aktivnosti  dešavaju se i u ‘Metalu’ iz Gradiške, preduzeću u kome je usaglašen Pojedinačni kolektivni ugovor.

-Postigli smo veoma dobru saradnju sa većinskim vlasnicima i direktorima  preduzeća iz metalske oblasti u Gradišci. Rezultat toga je omasovljenje organizacija i  postizanje  većeg stepena prava kroz PKU. To će najbolje osjetiti radnici na platnoj listi i uvjeriti se da se isplati biti član sindikata, rekao je Tane Peulić, predsjednik Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva RS.