Nastavak pregovora o Opštem kolektivnom ugovoru, Administrativni centar Vlade RS, 12.03.2019. godine, 13.00 časova

Nastavak pregovora o Opštem kolektivnom ugovoru, Administrativni centar Vlade RS, 12.03.2019. godine, 13.00 časova
Nastavak pregovora o Opštem kolektivnom ugovoru, Administrativni centar Vlade RS, 12.03.2019. godine, 13.00 časova

Danas će se u Banjoj Luci  biti održan sastatanak socijalnih partnera, Saveza sindikata Republike Srpske, Vlade Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca RS s ciljem nastavka pregovora o Opštem kolektivnom ugovoru.

Sastanak će biti održan u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske sa početkom u 13.00 časova.


Poslednje vijesti