Nastavak pregovora o Opštem kolektivnom ugovoru, Administrativni centar Vlade RS, 12.03.2019. godine, 13.00 časova

Nastavak pregovora o Opštem kolektivnom ugovoru, Administrativni centar Vlade RS, 12.03.2019. godine, 13.00 časova
Nastavak pregovora o Opštem kolektivnom ugovoru, Administrativni centar Vlade RS, 12.03.2019. godine, 13.00 časova

Danas će se u Banjoj Luci  biti održan sastatanak socijalnih partnera, Saveza sindikata Republike Srpske, Vlade Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca RS s ciljem nastavka pregovora o Opštem kolektivnom ugovoru.

Sastanak će biti održan u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske sa početkom u 13.00 časova.


Poslednje vijesti

Trilateralni sastanak Ekonomsko - socijalnih savjeta Republike Srpske, Srbije i Grčke, Beograd, 25.03.2019. godine

Trilateralni sastanak ekonomsko – socijalnih savjeta Republike Srpske, Srbije i Grčke, Beograd, 25.03.2019. godine

Međunarodna saradnja
Danas će se u Beogradu u zgradi Vlade Republike Srbije održati trilateralni sastanak predstavnika ekonomsko-socijalnih savjeta Republike Srbije, Republike Srpske i Grčke u čijem radu će učestvovati predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić. Na [opširnije]