„Međunarodna organizacija rada za svaku sezonu“

„Međunarodna organizacija rada za svaku sezonu“
„Međunarodna organizacija rada za svaku sezonu“

(ACTRAV-INFO) -Međunarodni standardi rada i odgovori na politike koje je razvila Međunarodna organizacija rada tokom posljednjih 100 godina vitalni su alati koji će pomoći u ublažavanju efekata socijalne i ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19, kaže nova studija MOR-a .  Prema novoj knjizi, „MOR za svaku sezonu“, međunarodna saradnja i socijalni dijalog sa učešćem poslodavaca i organizacija radnika neophodni su za smanjenje uticaja krize COVID-19. „2020. godina ostaće upamćena kao godina u kojoj se svijet rada našao na koljenima pred pandemijom COVID-19. Iako će biti potrebno više kreativnosti i inovacija, iskustvo stečeno tokom 100 godina postojanja MOR-a predstavlja veliku prednost za podršku vladama i socijalnim partnerima u ovim teškim vremenima. U svijetu u kojem je multilateralizam u opasnosti, nadamo se da će ova studija podstaći diskusije o najboljim strategijama za efikasan globalni odgovor na pandemijuCOVID-19 “, izjavila je Marija Helena Andre, direktorka Biroa za radnička pitanja. Knjiga, čiji je autor Kari Tapiola, bivši zamjenik generalnog direktora MOR-a, prati razvoj međunarodnih standarda rada i reakcija politike i načine na koji su uspješno primjenjeni tokom nekoliko kriza tokom posljednjih sto godina. Na osnovu ovih iskustava daje niz preporuka:

–  Potrebna je posebna pažnja i podrška dvjema ranjivim grupama: osoblju zaduženom za fizičku sigurnost i dobrobit stanovništva (medicinski i radnici u hitnim službama) i onima koji su izloženi pandemiji (posebno žene, manjine i radnici migranti);

–  Da bi se efikasno suočile sa izlaženjem iz pandemije, potrebne su centralizovane nacionalne reakcije;

-Trebalo bi oživjeti socijalni dijalog i tripartitnu saradnju kako bi se pomoglo državama da osmisle i primjene efikasne reakcije politike na krizu COVID-19;

 – Za efikasne odgovore potrebno je praktično znanje o okolnostima  i uslovima rada koji su doveli do širenja pandemijeCOVID-19;

– Višestrana saradnja i globalna solidarnost neophodni su za srednjoročni i dugoročni oporavak, a to zahtijeva primjenu ciljeva UN-ovog održivog razvoja i Stogodišnje deklaracije MOR o budućnosti rada.

Od početka krize COVID-19,MOR je razvio okvir sa četiri stuba, zasnovan na Međunarodnim standardima rada, kako bi pomogao svojim članicama: podsticanje ekonomije i zapošljavanja (stub 1); Podrška preduzećima, radnim mjestima i prihodima (stub 2); Zaštita radnika na radnom mjestu (stub 3) i oslanjanje na socijalni dijalog  za iznalaženje  rješenja (stub 4).

Za više informacija kontakt:

Mamadou Kaba SOUARE
Communication and Information Officer
Bureau for the Workers’Activities (ILO/ACTRAV)
Tel:+41 22 799 74 08


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!