Međunarodna konferencija “ Solidarnost protiv korupcije “ Kijev, Ukrajina, 12. i 13. septembar 2017. godine

Međunarodna konferencija " Solidarnost protiv korupcije " Kijev, Ukrajina, 12. i 13. septembar 2017. godine

Predstavnik Saveza sindikata Republike Srpske, Sandra Todorović, učestvuje danas i sutra u radu Konferencije pod nazivom „Solidarnost protiv korupcije“ koja se održava u Kijevu pod pokroviteljstvom Američkog centra solidarnosti i njihove kancelarije u Kijevu.
Na konferenciji će se razgovarati o najboljim praksama rada protiv korupcije, posebno o zaštiti zviždača i slobode udruživanja.
Pored predstavnika Saveza sindikata RS, u radu Konferencije učestvuju i predstavnici drugih sindikalnih centrala iz zemalja bivše Jugoslavije, novinari i organizacije civilnog društva.

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava