Međunarodna konferencija povodom stogodišnjice Međunarodne organizacije rada 22. i 23. april 2019. godine, Sofija

Međunarodna konferencija povodom stogodišnjice Međunarodne organizacije rada 22 i 23. april 2019. godine, Sofija
Međunarodna konferencija povodom stogodišnjice Međunarodne organizacije rada 22 i 23. april 2019. godine, Sofija

Savez nezavisnih sindikata Bugarske i Fondacija Fridrih Ebert organizuju Međunarodnu konferenciju balkanskih zemalja koja se održava danas i sutra u Sofiji pod nazivom „Doprinos balkanskih sindikata procesu integracije, pravo na udruživanje i kolektivno pregovaranje u kontekstu stogodišnjice Međunarodne organizacije rada“.

Cilj konferencije je da razmjena iskustava u vezi izmjena radnog i socijalnog prava u zemljama Balkana, kao i prava udruživanje i kokeltivno pregovaranje.

Konferencija okuplja 60 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Kosova, Bugarske, Rumunije, Grčke i Turske.

U radu Konferencije učestvuje predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!