Konferencija za medije „POLOŽAJ RADNIKA U REALNOM SEKTORU SA PRIJEDLOGOM MJERA ZA POBOLJŠANJE USLOVA RADA I POTREBE ZAKLJUČIVANJA POSEBNIH (GRANSKIH) KOLEKTIVNIH UGOVORA“ , Dom Sindikata, 29.07.2019. godine, 12.30 časova

U ponedjeljak, 29.07.2019.godine u Domu sindikata u Banjoj Luci će biti održana sjednica 10 privrednih sindikata koji djeluju u okviru Saveza sindikata Republike Srpske i okupljaju preko 71.000 radnika, na temu:

„POLOŽAJ RADNIKA U REALNOM SEKTORU SA PRIJEDLOGOM MJERA ZA POBOLJŠANJE USLOVA RADA I POTREBE ZAKLJUČIVANJA POSEBNIH (GRANSKIH) KOLEKTIVNIH UGOVORA“

Konferencija za medije će biti održana u 12,30 časova, a kadrove možete uzeti u 12,20 časova.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!