Konferencija SSRS o dinamici realizacije mjera iz Memoranduma potpisanog sa Vladom RS

Konferencija SSRS o dinamici realizacije mjera iz Memoranduma potpisanog sa Vladom RS
Konferencija SSRS o dinamici realizacije mjera iz Memoranduma potpisanog sa Vladom RS

Savez sindikata Republike Srpske uz podršku Međunarodne konfederacije sindikata – kancelarija Sarajevo organizuje konferenciju na temu:

       „ Kreiranje politika i mjera Saveza sindikata Republike Srpske za 2019.godinu u vezi realizacije Memoranduma o zajedničkim mjerama za period 2018-2020. godine zaključenim između Saveza sindikata RS i Vlade RS“

Konferencija se održsava u srijedu i četvrtak, 13. i 14. 03. 2019.godine u Tesliću.

Konferenciji prisustvuje i predstavnica Međunarodne konfederacije sindikata iz kancelarije Sarajevo Enisa Salimović
Konferenciji prisustvuje i predstavnica Međunarodne konfederacije sindikata iz kancelarije Sarajevo Enisa Salimović

U radu konferencije učestvuju predsjednici granskih sindikata – članovi Predsjedništva SSRS, pravnici iz Službe za besplatnu pravnu pomoć SSRS, izvršni sekretari u regionalnim sindikalnim centrima i povjerenici u sindikalnim kancelarijama, kao i predstavnica Međunarodne konfederacije sindikata iz kancelarije Sarajevo Enisa Salimović.


Poslednje vijesti

Trilateralni sastanak Ekonomsko - socijalnih savjeta Republike Srpske, Srbije i Grčke, Beograd, 25.03.2019. godine

Trilateralni sastanak ekonomsko – socijalnih savjeta Republike Srpske, Srbije i Grčke, Beograd, 25.03.2019. godine

Međunarodna saradnja
Danas će se u Beogradu u zgradi Vlade Republike Srbije održati trilateralni sastanak predstavnika ekonomsko-socijalnih savjeta Republike Srbije, Republike Srpske i Grčke u čijem radu će učestvovati predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić. Na [opširnije]