Kampanja Međunarodne organizacije građevinarstva i šumarstva (BWI) – IKEA, Priča „Radnički karavan“

Kampanja Međunarodne organizacije građevinarstva i šumarstva (BWI) - IKEA, Priča "Radnički karavan"
Kampanja Međunarodne organizacije građevinarstva i šumarstva (BWI) - IKEA, Priča "Radnički karavan"

Priča sindikalne organizacije Nova DIPO, Gornji Podgradci

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske

BWI-jeva kampanja „IKEA Radnička karavan priča“, koja omogućava radnicima IKEA-e u različitim zemljama da međusobno dijele svoj radni život i iskustva, preselila se u Bosnu i Hercegovinu kako bi ispričala priču o radnicima zaposlenima u Nova DIPO u Gornjim Podgradcima.

Radnici sa kojima je razgovarao BWI rekli su da kompanija, koja trenutno zapošljava 380 radnika, proizvodi namještaj i parket. Dodali su da je privatizovan 2008. godine, a 2017. godine počeo da snabdijeva IKEA-u. Radnici su rekli da pate od iscrpljujućih uslova rada i loših standarda zdravlja i bezbjednosti na radu. Napomenuli su kako se od njih zahtijeva da rade po 9-10 sati svakodnevno, bez prekovremenog plaćanja, usljed nedostatka obaveze kompanije da obezbjedi prevoz. Radnici su se takođe žalili da nemaju dovoljno lične zaštitne opreme . Jedan radnik rekao je da je sopstvenim novcem kupio rukavice kako bi zaštitio ruke dok je radio. Upotreba starih i neispravnih polovnih mašina u proizvodnom procesu takođe je izazvala zabrinutost. Radnici su rekli da rukovanje navedenim mašinama predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje i sigurnost. Pored toga, žalili su se na nasilno ponašanje linijskih rukovodilaca prema običnim radnicima, od ucjena do seksualnog uznemiravanja.
Kao odgovor, odlučili su se da osnuju sindikat da bi se borili za svoja prava i sada pripadaju granskom Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske. Ova njihova odluka uznemirila je rukovodstvo kompanije. Neki od njihovih članova poslani su na plaćeno odsustvo,neki su diskriminisani, nekima je prijetilo raskidom ugovora a neki su čak bili fizički oštećeni. Nadaju su se da će ih, pričajući svoje priče, kolege iz IKEA-e širom svijeta podržati dok se bore da zaštite svoja prava i dobiju puno sindikalno priznanje. „Pozivamo radnike koji rade u fabrikama IKEA i dobavljače u različitim dijelovima svijeta da se pridruže sindikatima. Samo udruživanjem u sindikate osiguravamo svoja prava kao radnici “, poručili su radnici Nova DIPO Gornji Podgradci.

Originalini članak pročitajte na: www.bwint.org


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava