Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume Republike Srpske„ a.d. Sokolac u stalnoj borbi za unapređivanje i poboljšanje radničkih prava

JEDINSTVENO I SNAŽNO ZA BOLJI STANDARD ``ŠUMARA``

Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ ``Šume Republike Srpske`` a.d. Sokolac u stalnoj borbi za unapređivanje i poboljšanje radničkih prava
Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ ``Šume Republike Srpske`` a.d. Sokolac u stalnoj borbi za unapređivanje i poboljšanje radničkih prava

Kolektivni ugovor za zaposlene u JPŠ “ Šume RS “ a.d.Sokolac  koji je Jedinstvena udružena sindikalna organizacija  potpisala sa upravom preduzeća je od velikog značaja za radnike ( članove sindikata ) zaposlene u ovom javnom preduzeću.

Kolektivnim ugovorom riješena su mnoga pitanja od životnog interesa za radnike, normativno je uređen njihov radno – pravni status, konstatovano je između ostalog na sastanku Sindikalnog odbora koji je održan  23.03.2019. godine u Regionalnom sindikalnom centru Trebinje.

Na samom sastanku je takođe i istaknuto da se u većini šumskih gazdinstava poštuju skoro sve odredbe Kolektivnog ugovora, ali da ima i nekih šumskih gazdinstava u kojima pravne norme Posebnog kolektivnog ugovora nisu primjenjene u potpunosti, što predstavlja signal sindikalcima da povećaju svoje sindikalne aktivnosti i izbore se sa poslodavcima za potpunu primjenu Kolektivnog ugovora.

JEDINSTVENO I SNAŽNO ZA BOLJI STANDARD ``ŠUMARA``
JEDINSTVENO I SNAŽNO ZA BOLJI STANDARD „ŠUMARA„

Da bi se ostvarile  ove namjere i poboljšao materijalni položaj radnika – članova sindikata , kako je zaključeno na sastanku, neophodno je još dodatno omasoviti Jedinstvenu udruženu sindikalanu organizaciju, a sve sa ciljem stalne sindikalne borbe.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava