Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac sa upravom preduzeća utvrdila iznos regresa za 2019. godinu

Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac sa upravom preduzeća utvrdila iznos regresa za 2019. godinu
Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac sa upravom preduzeća utvrdila iznos regresa za 2019. godinu

U skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za zaposlene u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, kao većinski reprezentativni sindikat i Uprava  Javnog preduzeća, utvrdili su iznos regresa za korišćenje godišnjeg odmora za 2019. godinu za zaposlene u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac.

Visina regresa za 2019.godinu utvrđena je u iznosu od 500,00 KM i biće isplaćena svim radnicima koji su ostvarili pravo na godišnji odmor u 2019. godini.

Dopis sindikalnim organizacijama (.pdf)


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!