Jedinstvena udružena sindikalna organizacija JPŠ “ Šume RS “ je većinska i broji preko tri hiljade članova

Jedinstvena udružena sindikalna organizacija JPŠ " Šume RS " je većinska i broji preko tri hiljade članova
Jedinstvena udružena sindikalna organizacija JPŠ " Šume RS " je većinska i broji preko tri hiljade članova

Jedinstvena udružena Sindikalna organizacija Javnog preduzeća “ Šume Republike Srpske “ i pored višegodišnjih pritisaka koji su dolazili od strane menadžmenta, broji preko tri hiljade članova, od četiri i po hiljade zaposlenih i većinska je sindikalna organizacija u ovom javnom preduzeću.
Ovo je zaključak sa današnjeg sastanka Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikalnih organizacija, održanog u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS u Banjaluci.
Predsjednik Jedinstvene udružene Sindikalne organizacije JP “ Šume RS “ Dušan Marković, izjavio je da je to rezultat šestomjesečnih aktivnosti ove sindikalne organizacije i Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, na zaštiti prava iz rada zaposlenih u ovom javnom preduzeću.
Marković je pozvao sve radnike da se ne dijele nego da pristupe Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira RS, jer su masovnost i solidarnost, uvijek bile odlike dobro organizovanih i jakih sindikata.
“ Okosnica našeg budućeg djelovanja biće potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira RS, te Pojedinačnog kolektivnog ugovora za radnike JP “ Šume RS “ te očuvanje i unapređenje svih dostignutih radničkih i sindikalnih prava “ naglasio je Marković.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!