Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ “ ŠUME RS “ a.d. Sokolac potpisala Kolektivni ugovor za zaposlene u ovom preduzeću

Jedinstvena sindikalna organizacija u JP ŠUME RS a.d. Sokolac potpisala Kolektivni ugovor za zaposlene u ovom preduzeću
Jedinstvena sindikalna organizacija u JP ŠUME RS a.d. Sokolac potpisala Kolektivni ugovor za zaposlene u ovom preduzeću

Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ “ Šume RS “ a.d. Sokolac je danas, 01.11.2018. godine u Sokocu potpisala Kolektivni ugovor za zaposlene u JPŠ “ Šume Republike Srpske “ a.d. Sokolac. U procesu pregovaranja Jedinstvena uduržena sindikalna organizacija u JPŠ “ Šume RS “ a.d. Sokolac je imala i veliku pomoć i podršku Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske,

Kolektivni ugovor su potpisali Dušan Marković, predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije Šume RS i Risto Marić, generalni direktor preduzeća.

Potpisivanju su prisustvovali i Vlado Pavlović, predsjednik Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, Biljana Marković, predsjednik Nadzornog odbora preduzeća i Goran Stanković, Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske.

Članovi pregovaračkog tima sa predsjednikom Nadzornog odbora preduzeća JPŠ " Šume RS " a.d. Sokolac
Članovi pregovaračkog tima sa predsjednikom Nadzornog odbora preduzeća JPŠ “ Šume RS “ a.d. Sokolac

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!